O nama

Ko smo mi?
Mi smo neformalni feministički kolektiv koji stremi edukaciji i skretanju pažnje na sistemske probleme sa kojima se žene susreću. Prvi put smo se okupile 2018. godine kada smo pokrenule zatvorenu Fejsbuk grupu ,,Ženska solidarnost” vodeći se idejom da su grupe po uzoru na feminističke grupe za samopomoć ključne za razumevanje zajedničkog iskustva svih žena koje je posledica života pod kapitalizmom i patrijarhatom. Smatramo da prepoznavanje, osvešćivanje i imenovanje različitih oblika nasilja - od psihičkog, fizičkog, seksualnog, ekonomskog, do institucionalne mizoginije - predstavlja prvi korak ka ženskoj emancipaciji.

Za šta se zalažemo?
Za ukidanje smo svih oblika nasilja nad ženama, društvenih praksi koje nisu u skladu sa našom emancipacijom, pokreta koji prete ženskom samoogranizovanju i institucija koje pojačavaju netrpeljivost prema ženama. Instituciju porodice, crkve i nacije vidimo kao tradicionalni oblik eksploatacije žena, našeg rada i reproduktivnih sposobnosti. Sa druge strane, industriju prostitucije, pornografije, surogat materinstva i transaktivizma vidimo kao savremene oblike eksploatacije ženskosti, ženske seksualnosti i naših organskih procesa.