17919386698612530_edited_edited.png

Borbeni ponedeljak

Iza „Borbenog ponedeljka” stoji ideja da je za aktuelnu feminističku borbu važno razumevanje ženske istorije, kao i da su alternative patrijarhatu i kapitalizmu moguće i nužne. Nijedno pravo koje imamo nismo dobile, već smo ga izborile. Ova prava su na klimavim nogama – od tihog rata protiv prava na abortus, preko relativizacije seksualnog nasilja i femicida, do osvetničke pornografije – i zato je ključno žensko organizovanje koje će biti zasnovano na principima solidarnosti i zajedništva.

Bajka o partizankama